Carga lateral Térmicas

BAUMANN GX/GS 120-400
Carga lateral Baumann gx/gs 120 – 400

BAUMANN GX/GS 80-100
Carga lateral Baumann gx/gs 80 – 100

BAUMANN GX/GS 50-75
Carga lateral baumann gx/gs 50 – 75

BAUMANN HX 30-50
Carga lateral baumann hx 30-50

Carga Lateral Eléctricas

BAUMANN EHX/EGX 30-70
Carga lateral Baumann ehx/egx 30 – 70

Carga lateral Multidireccional

BAUMANN FOXX 35/FOXX 40
Carga lateral Baumann foxx 35/foxx 40